Sommarjobb arbetsförmedlingen 2018

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2018

31 dec. 2018 — Utrikes födda stod för därmed för drygt halva jobbtillväxten under 2018. Utrikes födda hade en sysselsättningsgrad på 67,3 procent 2018.

Prognos för utbetalningar 2018-2021 – Arbetsförmedlingen

Prognos för utbetalningar 2018-2021, maj 2018

2 maj 2018 — Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2018 – 2021 till … strategi för matchning till jobb genom utbildning (Af-2018/0009 2974).

Rekordmånga sommarjobb lediga under 2018 – SVT Nyheter

Rekordmånga sommarjobb lediga under 2018 | SVT Nyheter

19 feb. 2018 — Redan under december och januari har det strömmat in 47 000 lediga sommarjobb till Arbetsförmedlingen. Foto: SVT …

Antalet sommarjobb har nått rekordhöga siffror i år. Redan under december och januari har det strömmat in 47 000 platser till Arbetsförmedlingen.

Överenskommelse om sommarjobb/feriejobb 2018 – SKR

20 apr. 2018 — Arbetsförmedlingsenheten XXX och XXX kommun, har denna dag träffat följande överenskommelse gällande insatser för att skapa sommarjobb/feriejobb …

Feriejobb/sommarjobb 2018 – SKR

29 maj 2018 — Arbetsförmedlingen har av Regeringen fått i uppdrag att fördela pengar till kommunerna för att förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb.

Ändringsbeslut 2018-08-30 Myndighet Arbetsförmedlingen

Inom ramen för detta arbete ska Arbetsförmedlingen bl.a. verka för att skapa lokala spår till jobb i samverkan med kommuner och arbetsgivare.

Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb – Riksdagen

Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb Svensk författningssamling 2018:2018:43 t.o.m. SFS 2022:1453 – Riksdagen

… för nystartsjobb. t.o.m. SFS 2022:1453 SFS nr: 2018:43 … 2 a § Frågor om stöd för nystartsjobb prövas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2022:1025).

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Arbetsförmedlingen Gotland – Cision News

Arbetsförmedlingen Gotland

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta … Många arbetssökande är på väg ut till sommarjobb och länets arbetslöshet är bland …

ARBETSFÖRMEDLINGENVi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.

Arbetsförmedlingen Värmland – Cision News

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta … Kort om april 2018, Värmlands län(Inom parentes anges motsvarande siffror för …

Lättare att få jobb till sjöss – Sjöfartsverket

Lättare att få jobb till sjöss

Senast någon fartygselektriker var inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen var i januari 2018. Möt Emma – elev på Sjökaptensutbildningen. Emma Leffler …

Keywords: sommarjobb arbetsförmedlingen 2018