Skogsfonder avanza

SKOG A | −6,25% | Skogsfond Baltikum A – Avanza

Om ETF:en | Avanza

Köp börshandlade fonder i Skogsfond Baltikum A – enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se kursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

SCA B | 0,24% – Avanza

Om Aktien | Avanza

Skog & Massaindustri; Papper & Skogsindustri; Råmaterial. Översikt Nyheter & Forum Orderdjup. Nästa utdelning2,50 SEK/aktie. Direktavkastning1,69%.

NSKOG | −1,79% | Norske Skog – Avanza

Om Aktien | Avanza

Köp aktier i Norske Skog – enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se kursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

Weyerhaeuser Co – Aktie – Avanza

Om Aktien | Avanza

En stor del av verksamheten består av att odla skog för senare skörd. Kunderna återfinns inom ett flertal branscher. Bolaget grundades ursprungligen år 1900 …

SCA A | −1,35% – Avanza

Om Aktien | Avanza

Köp aktier i SCA A – enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se kursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

UPM-Kymmene Oyj – Aktie – Avanza

Om Aktien | Avanza

Skog & Massaindustri; Papper & Skogsindustri; Råmaterial. Översikt Nyheter & Forum Orderdjup. Nästa utdelning1,50 EUR/aktie. Direktavkastning4,40%.

Holmen B – Aktie – Avanza

Om Aktien | Avanza

Holmen är en global skogsindustrikoncern. Bolaget fokuserar på tillverkning och distribution av pappersprodukter. Utbudet inkluderar exempelvis tryckpapper, …

Western Forest Products Inc – Aktie – Avanza

Om Aktien | Avanza

Skog & Massaindustri; Papper & Skogsindustri; Råmaterial. Översikt Nyheter & Forum Orderdjup. Föregående utdelning0,0125 CAD/aktie. Direktavkastning3,65%.

GDL | −5,93% | Goodfellow Inc – Avanza

Om Aktien | Avanza

Skog & Massaindustri; Papper & Skogsindustri; Råmaterial. Översikt Nyheter & Forum Orderdjup. Nästa utdelning0,50 CAD/aktie. Direktavkastning6,38%.

Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en alternativ investeringsfond som äger skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är väsentligt lägre än i Sverige.

Skogsfond Baltikum AB (publ) är en alternativ investeringsfond som äger skogsfastigheter i Baltikum där förvärvspriserna är väsentligt lägre än i Sverige. Genom konsolidering och tillväxtfrämjande åtgärder skapar Skogsfond Baltikum aktieägarvärde och klimatnytta. Målet är att leverera en genomsnittlig årlig avkastning på 7 – 9 procent genom att förvärva, utveckla och i slutändan avyttra en konsoliderad skogsportfölj cirka år 2026. Bolagets A-aktie är upptagen för handel på reglerad marknad, NGM Nordic AIF Sweden, sedan 2019.

Keywords: skogsfonder avanza