Seb resultat 2020

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2020

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2020 | SEB

22 okt. 2020 — Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 5,9 miljarder kronor med en räntabilitet på 11,7 procent och en …

Finansiella rapporter – SEB

Finansiella rapporter | SEB

Resultatpresentation, audio webcast och telefonkonferens … 2020. Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (pdf) · Årsöversikt 2020 (pdf) …

Här hittar du våra finansiella rapporter.

MFN.se > SEB > SEB:s resultat för tredje kvartalet 2020

22 okt. 2020 — Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 5,9 miljarder kronor med en räntabilitet på 11,7 procent och en …

Pressmeddelande Stockholm 22 oktober 2020 Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 5,9 miljarder kronor med en räntabilitet på 11,7 procent och en kärnprimärkapitalrelatio…

Starkare resultat än väntat för SEB – Finansliv

27 jan. 2022 — Under helåret ökade SEB:s rörelseresultat med 56 procent, från 19,9 miljarder kronor år 2020 till 30,9 miljarder 2021.

SEB redovisade en större vinst än väntat för fjärde kvartalet 2021. Under helåret ökade bankens vinst med hela 56 procent, till 30,9 miljarder kronor. Antalet anställda ökade med nästan 200 personer under sista kvartalet.

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2020 | GlobeNewswire – Via TT

SEB:s resultat för tredje kvartalet 2020 | GlobeNewswire

22 okt. 2020 — Pressmeddelande Stockholm 22 oktober 2020 Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 5,9 miljarder kronor med en …

Pressmeddelande Stockholm 22 oktober 2020 Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 5,9 miljarder kronor med en räntabilitet på 11,7 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 19,4 procent. Styrelsen bekräftar sitt tidigare beslut att inte föreslå någon utdelning under 2020. SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet: ”Trots det utmanande ekonomiska läget rapporterar SEB ett starkt finansiellt resultat. Högre räntenetto, lägre kostnader och lägre kreditförluster motverkades av värderingseffekter som gick ner från det andra kvartalets höga nivå. Vi ser fortsatt begränsade effekter från pandemin på kreditkvaliteten och vägledningen för förväntade kreditförluster på cirka 6 miljarder kronor för 2020 kvarstår. Vi har en stark kapital- och likviditetsposition och kapitalbufferten ligger 580 baspunkter över kärnprimärkapitalkravet. Trots visst ljus i slutet av tunneln, kvarstår osäkerheten. Vår högsta prioritet är fortsatt att stödja våra kunder.” Fin

SEB:s resultat för andra kvartalet 2020 | GlobeNewswire – Via TT

SEB:s resultat för andra kvartalet 2020 | GlobeNewswire

15 juli 2020 — Pressmeddelande Stockholm 15 juli 2020 SEB:s resultat för andra kvartalet 2020 Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det …

Pressmeddelande Stockholm 15 juli 2020 SEB:s resultat för andra kvartalet 2020 Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det andra kvartalet 2020 uppgick till 5,6 miljarder kronor med en räntabilitet på 11,2 procent och en kärnprimärkapitalrelation på 17,8 procent. SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet: ”Trots vissa tecken på ökad optimism, präglades det ekonomiska läget fortsatt av ovisshet och oklarheter. Följderna av covid-19-pandemin påverkade det rapporterade finansiella resultatet, medan den underliggande affären fortfarande var stark. Finansmarknaderna återhämtade sig, men den positiva effekten motverkades delvis av högre förväntade nettokreditförluster. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 90 procent jämfört med det första kvartalet 2020 men minskade med 8 procent jämfört med det andra kvartalet 2019. SEB:s kapitalbuffert ligger 410 baspunkter över kravet och vi är rätt positionerade för att fortsätta hjälpa våra kunder

SEB:s resultat för andra kvartalet 2020 – GlobeNewswire

15 juli 2020 — PressmeddelandeStockholm 15 juli 2020 SEB:s resultat för andra kvartalet 2020 Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det andra …

SEB: 6,4 miljarder kronor i vinst under fjärde kvartalet – Sak & Liv

27 jan. 2021 — För helåret 2020 uppgick rörelseresultatet till 19,8 miljarder kronor och styrelsen föreslår nu en utdelning på 4:10 kronor per aktie. SEB …

SEB klår förväntningarna – föreslår utdelning – SvD

SEB skruvar på utdelningsmålet | SvD

26 jan. 2021 — Ett oväntat starkt resultat för fjärde kvartalet avslutade pandemiåret 2020 för storbanken SEB, först ut med bokslut bland storbankerna.

Ett oväntat starkt resultat för fjärde kvartalet avslutade pandemiåret 2020 för storbanken SEB, först ut med bokslut bland storbankerna. Vd Johan Torgeby konstaterar samtidigt att optimismen på börsen ”står i kontrast mot de globala makroekonomiska utmaningarna”.

Bättre resultat än väntat från SEB – Dagens industri

Bättre resultat än väntat från SEB

27 jan. 2022 — Storbanken SEB:s rapport för fjärde kvartalet klår … jämfört med det utmanande pandemiåret 2020”, skriver vd Johan Torgeby i rapporten.

Storbanken SEB:s rapport för fjärde kvartalet klår förväntningarna på flera punkter. Styrelsen höjer den ordinarie utdelningen och planerar aktieåterköp för mellan 5-10 miljarder kronor under 2022.

Keywords: seb resultat 2020