Håll företagets IT-säkerhet på högsta nivå

IT-säkerheten är av absolut högsta vikt för att bygga ett så väl robust som säkert samhälle.

Missionen – säkrare, tryggare och mer robust samhälle

Kontakta Basalt när du behöver ett ledande säkerhetsbolag som dessutom levererar den säkraste IT-plattformen. De har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med kunder som kräver de allra högsta säkerhetskraven som går att få. Det här är ett företag som täcker upp alla områden inom så väl verksamhetsskydd som säkerhetsskydd. Här erbjuds kompetens inom systematiskt säkerhetsarbete och IT-konsultstöd samt att de bedriver utveckling av säkra samt nyckelfärdiga lösningar. Fokus ligger alltid på att minska sårbarheten och öka förmågan hos myndigheter samt företag som hanterar känsliga intressen – vare sig dessa intressen gäller samhällets funktion eller egen verksamhet. De ser till att företags, myndigheters och kommuners allra mest värdefulla information skyddas mot både inre och yttre hot.

Systematiskt säkerhetsarbete av kompetenta konsulter

Företaget sitter med en lång erfarenhet och en gedigen expertis inom informationssäkerhet och IT-säkerhet. De kan hjälpa ditt företag eller din verksamhet att testa er IT-miljö samt se till att den besitter den nivå av säkerhet som den behöver. Det finns många olika tester att utföra för att kontrollera hur det står till med ett företags eller en organisations säkerhet och motståndskraft faktiskt ser ut i verkligheten. Här sätts företagets eller organisationens förmåga på prov på riktigt, genom realistiska angreppsförsök. Tillsammans ser ni över vad som kan förbättras och de vägleder er till hur ni ska hantera viktig information i dagens allt mer sårbara värld – en värld där IT-attacker och sabotage ständigt är högaktuella.
Det här är ett säkerhetsföretag där medarbetarna ständigt genomgår kompetensutveckling, vilket är oerhört viktigt i en tid då nya hot ständigt uppkommer. Misstänker ni att ni är under en attack just nu? Kontakta då genast experterna som vägleder er hur ni ska ta kontroll över situationen. De kontaktar er omgående.