Anmäla försäkringskassan för tjänstefel

Frågor och svar – Inspektionen för socialförsäkringen

9 feb. 2023 — Här kan du läsa om vad du kan göra om du inte är nöjd och vill lämna synpunkter inför ett beslut, begära omprövning av ett beslut eller …

Om du inte är nöjd – Försäkringskassan

27 apr. 2017 — Kan man anmäla en tjänsteman på Försäkringskassan för tjänstefel och vart anmäler man det? Eller kan man anmäla Försäkringskassan?

Här kan du läsa om du inte är nöjd med beslut, samt hur det går till att ompröva och överklaga våra beslut. Allra sist hittar du information om möjligheten att begära skadestånd hos Försäkringskassan.

Anmäla tjänsteman på Försäkringskassan – Lawline

Anmäla tjänsteman på Försäkringskassan

Anmäla tjänsteman på Försäkringskassan 2017-04-27 i FÖRSÄKRINGSKASSAN FRÅGA Kan man anmäla en tjänsteman på Försäkringskassan för tjänstefel och vart…

Kan man anmäla en tjänsteman på Försäkringskassan för tjänstefel och vart anmäler man det? Eller kan man anmäla Försäkringskassan? Om svaret är ja, kan man begära skadestånd?Bakgrunden till detta är att en/flera tjänsteman/kvinna uppenbart har negligerat intyg från tre olika parter, specialister inom sitt område, att en person inte har arbetsförmåga överhuvudtaget samt att personen t.o…

Anmäla tjänsteman på Försäkringskassan – Facebook

Vem som helst kan göra en anmälan. Man behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga.

JO-anmälan

JO-anmälan – JO

7 dec. 2018 — Enligt Försäkringskassans yttrande till JO var handläggaren vid … och att handläggaren sedan anmälan arbetar med anpassade arbetsuppgifter …

Tjänsteman får allvarlig kritik av JO – Publikt

2 dec. 2009 — Försäkringskassan avslår på löpande band. … som jag vet kommer gå igenom eftersom det är snudd på tjänstefel från Försäkringskassans sida.

Tipsen: Så får du också rätt mot F-kassan – Aftonbladet

Tipsen: Så får du också rätt mot F-kassan

Är arbetsgivaren skyldig att anmäla sjukskrivningar på grund av kränkningar och mobbning till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan?

Försäkringskassan avslår på löpande band. Men du kan få hjälp. Så här lyckades några av de sjuka få upprättelse. – Jag s

Frågor och svar om kränkande särbehandling och mobbning

Frågor och svar om mobbning – Arbetsmiljöverket

JO dnr 15-2008: Försäkringskassan har felaktigt underlåtit att verkställa en … att inte inleda förundersökning med anledning av en anmälan om tjänstefel …

Riksdagens ombudsmän från 2009 – lagen.nu

Riksdagens ombudsmän från 2009

om anmälan om barn som far illa eller misstänks fara illa. Den är i första … Var och en uppmanas att anmäla . … Underlåtenhet kan vara tjänstefel .

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra …

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Keywords: anmäla försäkringskassan för tjänstefel