Alla borde ha en hjärtstartare i hemmet

En hjärtstartare är en liten apparat som läser av ditt hjärtslag och ger en strömstöt vid plötsligt hjärtstillestånd. Att ha en hjärtstartare i hemmet kan ses som en livslång investering, eftersom de flesta plötsliga hjärtstopp trots allt inträffar i hemmet.

 

Även om det inte riktigt finns några egentliga riktlinjer för var och hur många hjärtstartare som ska finnas tillgängliga i samhället rekommenderar Svenska HLR-rådet att de ska spridas och att samtliga svenskar genomgår en utbildning i hjärt-lungräddning. I dag hittar du hjärtstartare vid många offentliga sammankomster, till exempel på arbetsplatser, flygplatser, köpcentrum och stora idrottsevenemang och konserter.

 

Tyvärr är det få som har en hjärtstartare i hemmet, trots att det blir allt viktigare att ha det. Många hjärtstopp inträffar i hemmet, och just därför ökar en hjärtstartare kraftigt chanserna till överlevnad. Idag har hjärtstartare också blivit billigare och du kan hitta en av god kvalitet till ett rimligt pris! Dessutom krävs det ingen utbildning för att använda en hjärtstartare som många tror.

Placera och underhåll hjärtstartaren korrekt

Det är ytterst viktigt att placera hjärtstartaren på en synlig plats eftersom det ökar chansen att den verkligen används när den behövs. Om ingen vet var hjärtstartaren är placerad finns det tyvärr ingen chans att den kommer att användas när den behövs heller. Du kan överväga att sätta upp en skylt i det eget hem där hjärtstartaren är samt registrera den på www.hjartstartarregistret.se så att folk kan se att du har en nära tillhands vid behov. 

 

Men det är också en bra idé att ha en hjärtstartare på jobbet, oavsett om du arbetar på ett hemmakontor eller någon annanstans på plats. Det är en smart investering i företaget, ditt och eventuella anställdas liv.

 

Även om hjärtstartare kräver minimalt underhåll bör du byta ut elektroder och batterier enligt tillverkarens rekommendationer, vilket sällan är särskilt ofta. Varje modell kommer med en anvisning som anger vad som gäller för just den modellen, och för att din hjärtstartare ska vara användbar är det naturligtvis viktigt att du kontrollerar att den alltid fungerar som den ska.

Hel- och halvautomatiska hjärtstartare

Enligt HLR-rådet finns det två huvudtyper av hjärtstartare: helautomatiska och halvautomatiska, varav den senare är den vanligaste. Halvautomatiska hjärtstartare analyserar hjärtrytmen och rekommenderar därför strömstöt eller hjärt-lungräddning. Med en sådan startar du hjärtstartaren, fäster elektroderna och trycker på knappen för att ge en strömstöt, om det är det som hjärtstartaren säger. Om du har en helautomatisk hjärtstartare kommer strömstöten automatiskt – men som sagt är det inte särskilt vanligt att hitta sådana hjärtstartare ute i samhället.

En långsiktig investering för allas bästa

Att köpa en hjärtstartare kan vara en till synes dyr investering, men lita på oss när vi säger att det kan vara en livsavgörande sådan. Även om du kanske inte använder den kommer den att finnas där om den kommer till nytta en dag. Då kan det vara det som avgör huruvida en person överlever eller inte. Dessutom registrerar du den i hjärtstartarregistret, vilket innebär att andra människor kan se att du har en till hands om de skulle befinna sig i närheten och vara i behov av en!